Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 41
Aktedatum:18/7/1780
Inhoud: Magescheijdt van 02-03-1780 waarbij de gehele gerede boedel met sijne incomende en uijtgaande schulden en de resterende doodschulden is overgelaten aan de vader, behalve de klederen van de moeder. Bij meerderjarigheid zal de vader de kinderen betalen f 72 - 11 - 8.Personen in deze akte:
Arend Gerrits Timmerminderjarige zoon van Gerrit Peters Timmer en wijlen Stijntje Arends Mulder

B. Bosgoedtmagescheijdsvriend

G. Propermagescheijdsvriend

Gerrit Peters Timmermagescheijder

Teunis Aarts Muldermagescheijder als voogd over Arend en Peter Gerrits Timmer

J. van Nuijsmagescheijdsvriend

Peter Gerrits Timmerminderjarige zoon van Gerrit Peters Timmer en wijlen Stijntje Arends Mulder

Hendrik Peters Timmermagescheijder als voogd over Arend en Peter Gerrits Timmer

Berent Aarts magescheijdsvriend