Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 40
Aktedatum:27/1/1773
Inhoud: Boedelinventaris van de volgende gerede goederen: 4 clompenbooren, 1 blokmes, 1 haalmes, 1 bijl. Incomende en uijtgaende schulden sijn er niet.Personen in deze akte:
Jan Meus taxateur van de boedel

Helmig Helmigs inventarisant en vader van twee minderjarige kinderen

Maria Janssen moeder van twee minderjarige kinderen

Willem Beernds tacateur van de boedel

B. Bosgoedhij ondertekent de inventaris als onderscholtis der Heerlijkheijdt het Loo