Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 40
Aktedatum:29/5/1765
Inhoud: Boedelinventaris van de volgende ongerede goederen: op Hoog Zoeren [Apeldoorn] a. 3/4 parten van een huijs, hof, schuur, berg, 2 schaapschoten en 1 hooijschuur, op Hoog Zoeren [Apeldoorn] b. 3/4 parten van 5½ molder zaaijlandt, op Hoog Zoeren [Apeldoorn] c. 1/8 part in huijs, hof en ½ molder land daar de bestevader woont en van de volgende gerede goederen: d. in de keuken, onder andere 1 kast, 1 tafel, 7 stoelen, het haardgerei, 3 coperen wasketels, 1 coffijbonenpan, 1 hanghorologie, 2 strijkijzers, 27 aarden schotels, 30 dito borden, 20 tinnen lepels, 1 dito com, 1 dito theepot, 1 geneverglas, 1 bierglas, 1 coffijmool, 1 poffer, 1 spiegel, 2 lampen, 1 wiege, 2 bedden met toebehoren met 2 paar gordijnen, 2 schaapscheren, 11 schaapsbellen, eenig spek en vleesch, 2 stukken vet, 1 olijkan, 1 botertijl, 5 stalen forchetten; e. in de camer en goot, onder andere 1 karn, 2 melktonnen, 1 wascuijp, 2 emmers, 1 melkbank, 1 bedt met toebehoren, 200 ruijvekoeken, 1 baktrog, 1 hakkebredt, 1 unster, 1 zaag, 1 schoorsteencleetje; f. op de deel, onder andere 9 coejen clijn en groot, waard f 151 - 10 - 0, 3 paarden, waard f 144,-, 90 schaappen, waard f 315,-, 12 hoenderen, 3 vlegels, 2 harken, 2 greeppen, 2 schuppen, 1 wannemool, 2 wannen, 1 haarspit, 2 plakzigten, 1 turfbijl, 3 wagens, 1 ploeg, 1 paar eegden, 't getuijg van de paarden, 1 mudde rog, 16 schepels verstikte boekweijt, 1 kruijwagen, 1 slede, 10 vim boekweijt, 4 vim verstikte boekweijt, 2 ladders, 4 schaapsruijven, 30 vim rog, 1 spinnewiel; g. gonst en gesaaij, namelijk 31 schepel land met rog bezaaijt, waard f 121 - 10 - 0, 29 schepel boekweijten gonst, waard f 94,-, de mest in de vaalt, stallen en schaapschoten, waard f 10 - 10 - 0; h. linnen en wollen, waard f 29 - 13 - 0, namelijk 20 beddelakens, 5 cussenslooppen, 1 tafellaken, 18½ pond ongebleijkt linnen, 6 pond vlassen gaarn, 18 pond grof gaarn; i. clederen tot des overledenens lijve behoort hebbende, onder andere 3 rokken, 2 gestreepte kielen, 2 camisolen, 2 broeken, 1 damasten borstrok met 24 silvere cnooppen, 1 paar silvere broeks cnoopen, 1 paar dito schoengespen, 6 hembden, 1 coperen tabaxdoos.Personen in deze akte:
Beernt Willems schuldeiser voor f 40,- voor leverantie en arbeijdsloon

Gerharda Jansen schuldeiser voor f 62,- rest nog voor haar aanpart aan ''t huijs en landt van haar gecogt

Egbert Tonis schuldenaar voor f 1 - 2 - 0 voor geleent gelt

Willem Conijnenbergschuldenaar voor f 3,- voor vragten

NN van Hamelschuldeiser voor f 300,- voor een obligatie en voor f 6,- voor ½ jaar interesse en voor f 26 - 10 - 0 voor een coe gekogt bij Cornelis Gerrids

Teunis van den Beltschuldeiser voor f 30 - 12 - 0 voor Heerenpenningen

Gerrit Adams schuldeiser voor f 10,- voor verdient loon

Hessel Tuenes taxateur van de boedel

Cornelis Gosens schuldenaar voor f 1 - 6 - 0 voor boekweijt

NN van Brienenschuldeiser voor f 186 - 10 - 0 voor Thient

Hermina Andriessen inventarisante en moeder van 2 minderjarige kinderen

Peter Rouwschuldeiser voor f 38 - 7 - 0 voor ruijvekoeken

B. Bosgoedtondertekenaar van de inventaris en schuldeiser voor f 30 - 12 - 0 voor Heerenpenningen

Derk Boerdamschuldeiser voor f 24 - 10 - 0 voor hooij

Hessel Jansen overleden vader van 2 minderjarige kinderen

Jacobus Rijx schuldenaar voor f 3 - 12 - 0 voor een koe vel

W.H. Braskampondertekenaar van de inventaris

Jan Gosens taxateur van de boedel en schuldenaar voor f 2 - 7 - 8 volgens afreeck[eninge]

Arien Gerrit[s] taxateur van de boedel

Andries Herms schuldenaar voor f 8,- voor vragten

Egbert Middelburgschuldeiser voor f 116,- voor ruijvekoeken

Cornelis Gerrids bij hem is een koe gecogt voor f 26 - 10 - 0

NN van Hamelschuldeiser voor f 6,- wegens ½ jaar interesse op een obligatie van f 300,-