Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 39
Aktedatum:2/8/1760
Inhoud: Boedelinventaris van de volgende ongerede goederen: a. 1 molder saaijlandt, sijnde beswaart met een uijtgangh aan de Praasdije van Deventer des jaars met 1¼ spind rogge; een camer aan 't huijs op de heese met de halve deele en den halven hoff en halve schuur; getaxeerd op f 500,- en van de volgende gerede goederen; b. in de camer, onder andere 1 caste, 3 tafels, 10 sto[e]len, 1 aanrijgt, 1 beddepan, het haardgerei, 1 coffijpan, 9 aarden schoetels en 6 dito borden, 2 tinnen borden, 11 tinnen leepels, 11 staalen vorken, 2 tinnen kannen, 1 peperdoos, 2 blijcken teeketels, 2 spiegels, 1 koffijmolen, 2 kooperen schaalen en 4 gewigte, 1 stelsel op de kaste, 1 kleerkiste, 1 strijkijeser, 1 schilderij, 2 aarden beeltjes, 2 kleeren manden, 2 bier gelaesen [glazen], 2 roemers, eenige boekjes; c. op de deele, namelijk 1 kruijwaagen, 2 greepen, 2 schuppen, 1 ladder, 1 vleijsgaevel, 1 wiege, 1 spinwiel, 1 hantsaege, wastob en braaketonnen, en voor f 33,- gonst en gesaaij; d. linnen en wollen, namelijk 1 bedde met zijn toebehoor, 4 beddelaeken, 7 kussensloepen, 1 tafellaaken, 9 servetten; e. cleederen van de overleedenen, onder andere 1 silveren boogel en leepel en sintuijer gespel, 2 sijden cappen, 2 ringen in de ooren, 4 paar kousen, 2 stik lieven, 8 rokken, 2 jakken, 1 sunhoet, 3 paar muijlen, 9 hemden, 3 kuijsmutsen, 47 slegte muijtsen, 2 paar hanschoenen, 4 paar vuermouwen, 1 kroplap, 2 waaijers, de luijrmant.Personen in deze akte:
Lammert Meeles [Melis] schuldeiser voor f 1,- voor vragt

Joghem Brouwerschuldeiser voor f 3 - 15 - 0 voor geleevert bier en voor f 0 - 15 - 0 voor axijs [accijns] van ''t bier

Gaeret [Gerrit] Jan Knuppelschuldeiser voor f 3 - 10 - 0 voor wittebroot [voor het begrafenismaal]

NN NNschuldeiser voor f 106,- voor renten

NN Haemerschuldeiser voor f 10,- voor meesterloon

A. van Lillschuldeiser voor f 1 - 17 - 0 voor winkelwaar

Tuijnus [Teunis] van den Belt[als belastingpagter] schuldeiser voor f 10,- voor Hooft en Heerstede gelt en vijf specij[ specien]

Jan Willems Kortenbrinckinventarisant en vader van Willem

Willem Jans Kortenbrinckonmundige zoon van Jan Willems Kortenbrinck en wijlen Altijen Derks Koller

Hendrijck Knuppelschuldeiser voor f 0 - 18 - 0 voor broot

NN NNals boerscholtis van den Ordermark schuldeiser voor f 5,- voor turf

NN Woudenberg[als belastingpagter] schuldeiser voor f 2 - 15 - 0 voor vijf specij [specien] en voor f 1 - 12 - 0 voor Hooftgelt

Peter Ger[r]its schuldeiser voor f 7 - 8 - 0 voor verdi[e]nt naaijloon en voor f 1,- voor luijbier

B. Prooperschuldeiser voor f 8 - 4 - 10 voor winkelwaar

de Praasdij schuldeiser voor f 25 - 5 - 8

NN van den Bergschuldeiser voor f 1 - 2 - 0 voor graeven van den turf

Wouter Staalschuldeiser voor f 2 - 10 - 0 voor meedesijnen

Frans Kraemerschuldeiser voor f 5,- voor kostgelt aan het kind

Willem He[n]drijck Braskampschuldeiser voor f 0 - 15 - 0 voor huijsvestinge van ½ vat doodtbier

Altijen Derks Kolleroverleden moeder van Willem Jans kortenbrinck

Arend Daniels Schuttaxateur van de boedel

NN Ankersmitschuldeiser voor f 2 - 3 - 12 voor kaas en voor f 3 - 3 - 0 voor bo[e]ter [voor het begrafenismaal]

NN NNschuldenaar voor f 200,- volgens magescheijdt en schuldeiser voor verschijt

Hendrijck Velthuijsenschuldeiser voor f 5,- voor geleent gelt

Jan Sevenhuijsenschuldeiser voor f 11 - 3 - 0 van geleent gelt en geleevert stroo

Karel Landaalschuldeiser voor f 3,- voor een half vat doodbier en voor f 0 - 10 - 8 aan axijs [accijns]

Jan Seegers schuldeiser voor f 5 - 19 - 0 voor winkelwaar

Hendrijck Velthuijsentaxateur van de boedel

NN Beekhuijsenschuldeiser voor f 300,- wegens een obligatie

Jan Dalhuijsenschuldeiser voor f 17 - 2 - 2 voor smeeloon

Ger[r]et Koellemeijerschuldeiser voor f 0 - 8 - 0 voor een laeder

Derck Moeij [Mooij]schuldeiser voor f 5,- voor geleeverde schoen en muijlen

NN NNschuldeiser voor f 0 - 1 - 0 voor kerken geregtijgheijdt

Joghem Brouwerschuldeiser voor f 6,- voor een ton doodtbier en voor f 1 - 1- 0 voor axcijs van bier

Beerent Willems schuldeiser voor f 6,- voor de doodtkiste