Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 39
Aktedatum:1751
Inhoud: Memorie der Momberschapsverburgingen [=borgstelling] in de maanden Julij, Augustus en September 1751.Personen in deze akte:
Henrick Crijgsmanoom en bloedtmomber van Fredrickje, Jan, Wander, Hendrick en Gerritje Janss Crijgsman

Teunis Janssen oom en bloedtmomber van Fredrickje, Jan, Wander, Hendrick en Gerritje Janss Crijgsman

Jan Janss Crijgsmanonmondige zoon van wijlen Jan Crijgsman en Janna Janssen

Lucas Hendrix borg per 09-07-1751 voor de voogden van Fedrickje, Jan, Wander, Hendrick en Gerritje Janss Crijgsman

Janna Janssen moeder van Fredrickje, Jan, Wander, Hendrick en Gerritje

Gerritje Janss Crijgsmanonmondige dochter van wijlen Jan Crijgsman en Janna Janssen

Jan Crijgsmanoverleden vader van Fredrickje, Jan, Wander, Hendrick en Gerritje

Harmen Clomp (den Boer)borg per 09-07-1751 voor de voogden van Jan Harmss Clomp

Hendrick Janss Crijgsmanonmondige zoon van wijlen Jan Crijgsman en Janna Janssen

Jacob Geurts van de Pollmomber en voogd over Wessel en Gerritje Gerrids Brosch

Reijndtje Maass overleden moeder van Wessel en Gerritje

Jacob Jurrienss oom en bloedtmomber van Jan Harmss Clomp

Jacob Jurriens borg per 29-09-1751 voor de voogden van Wessel en Gerritje Gerrids Brosch

Harmen Clompvader van Jan

Fredrickje Janss Crijgsmanonmondige dochter van wijlen Jan Crijgsman en Janna Janssen

Reijnder Willemss borg per 29-09-1751 voor de voogden van Wessel en Gerritje Gerrids Brosch

Jochem Clompoom en bloedtmomber van Jan Harmss Clomp

Wander Janss Crijgsmanonmondige zoon van wijlen Jan Crijgsman en Janna Janssen

Wander Arents borg per 09-07-1751 voor de voogden van Fredrickje, Jan, Wander, Hendrick en Gerritje Janss Crijgsman

Gerritje Gerrids Broschonmondige zoon van wijlen Gerrit Janss Brosch en wijlen Reijndtje Maass

Gerrit Janss Broschoverleden vader van Wessel en Gerritje

Grietje Willemss overleden moeder van Jan Harmss Clomp

Jan Harmss Clomponmondige zoon van Harmen Clomp en wijlen Grietje Willemss

Beernt Willemss Onderstalborg per 09-07-1751 voor de voogden van Jan Harmss Clomp

Henrick Janss Broschmomber en voogd over Wessel en Gerritje Gerrids Brosch

Gerrit Maass momber en voogd over Wessel en Gerritje Gerrids Brosch

Wessel Gerrids Broschonmondige zoon van wijlen Gerrit Janss Brosch en wijlen Reijndtje Maass