Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 39
Aktedatum:23/9/1752
Inhoud: Boedelinventaris van: het volgende ongerede goed: een huijsjen en van de volgende gerede goederen: a. het coper en tin en ijzer, onder andere 1 coperen aeker, 1 dito theeketel, het haardgerei, 8 tinnen lepels; b. het aerdwerk, onder andere 5 schootels met het rack, waard 10 stuivers, 3 borden; c. meubels en gereedschap, onder andere 7 stoelen, 1 cleerkaste, 1 cassijn, 1 bakketrogh, 1 melkton, 1 melkvat, 1 ladder, 2 vlegels, 2 emmers; d. 1 guste koe, waard f 18,-; e. het graan, namelijk 1½ schepel met boeckweijt besaaijt en 1 schepel rogge op 't landt; f. linnen en wollen, onder andere 1 cammesool, 1 calleminken bostrok met 30 silveren knopen, 2 manshemden, 1 bedde. 1 peuwle [peluw] en deeken en 1 sakbiebeltijn, waard 15 stuivers.Personen in deze akte:
Jan Brinkschuldenaar voor f 2 - 15 - 0

Roelof Claas zijn kinderen zijn schuldeisers voor f 5 - 2 - 0 van geleendt geldt

Daniel Schutschuldeiser voor f 15,- voor pagt volgens een briefien

Jannes Lamerqu [ook: Lamark]schuldeiser voor f 5,-

Hugo van Tilschuldeiser voor f 3,- van vifspesijs [specie = belasting]

Maria Willems overleden

Willem Huijbers A staat op de grond van zijn erfgenamen

Evert Anckersmitschuldeiser voor f 2 - 18 - 0

NN NNschuldeisers voor f 10,- als Erfgenaamen van de Soerse Heege voor landpagt

Hendrik Wouters schuldeiser voor f 18 - 11 - 0 van arbeijdsloon

Jakop Gerrits van Asseltschuldeiser voor f 2 - 13 - 0 [van Asselt kan ook betekenen: uit Asselt onder Hoog Soeren]

Reijntijn Wiggers inventarisante

NN NNschuldeiser voor f 1 - 10 - 0 voor Cerken geregtigheijdt

Aert Hertgers erflater, overleden

B. Properschuldeiser voor f 10 - 15 - 12

Z. Zegers schuldenaar voor f 33 - 2 - 0 van verdient loon en schuldeiser voor f 50 - 11 - 9 volgens rekeninge

Arnoldus ten Hoveschuldeiser voor f 9 - 6 - 0 van hooft en huistede geld en voor f 0 - 8 - 0 voor aanmaningsgeld

Hendrik Bertels schuldeiser voor f 2,-