Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 39
Aktedatum:10/1/1750
Inhoud: Boedelinventaris van de volgende ongerede goederen: de Stinckmolen, op de Grift [Apeldoorn] a. een halve waterpapiermolen met een schepel saaijlandt en een morgen hooijland, aan den Apeldoornssen Brink b. een half huijs en hof, in de HoogZoerder Hege [Apeldoorn] c. een half vierendeel holts, bij en aan 't dorp Apeldoorn d. een huijs, hof en camp thiendvrij saaijlandt, in 't Gelders Veen onder den Ampte van Eede e. een half huijs en hof, komende uit de boedel van E. M. Ploeg en J. Cluppel, egtelieden, de Hulshof, [Apeldoorn] f. een Erf en goedt dat reeds verkocht is en in 't HoogZoerder Bosch [Apeldoorn] g. een deel in een vierel boschgrond, mede reeds verkocht, waarvan de coopspenningen deels geleend zijn aan J. La Marcq en G. Muller en van de volgende gerede goederen: h. het Linnen, namelijk 36 beddelakens, 24 kussenslopen, 30 servietten, 4 tafellaackens; i. Beddegoedt, onder andere 3 bedden met toebehoren en een behangsel om een ledicant, 8 cussens, 1 valletje voor de bedstede; j. Coper, onder andere 2 ketels, 2 potten, 1 beddepan, 1 tabaxconfoir, 2 blaackers, 1 vijsel, 1 theeketel; k. Tin, onder andere 8 grote schotels en 18 borden, 1 watervles, 1 bierkan, 1 peperdoos, 1 soutvat; l. Aardewerk, onder andere 1 Japans en 1 Delfts stelsel, ½ dousijn Japans theegoedt, 5 beeldtjes, 22 schotels Delfts, m. Holtwerck, onder andere 1 tinnekast, 1 cabinet, ½ dousijn groot porcelijn daarin, 1 cleerkast, 4 tafels, 12 stoelen, 1 capstock, 1 backtrog, 1 melkton, 1 vleestob, 3 schilderijen; n. Blick, onder andere 3 theebossen, 3 trommetjes, 1 theeketel; o. IJserwerk , onder andere het haardgerei, 2 lampen, 1 strijkijser, 1 bijl, 1 schup.Personen in deze akte:
Evert Oorspronckbehoudens d''approbatie koper van de molen voor f 1800,-

Gerrit Mullerschuldenaar in verband met g

NN Bongardbepeijnder van de schuld van Jan van Lill m.b.t. g en schuldeiser wegens een obligatie (bedrag niet meer leesbaar)

Jacobus Crajenhofschuldenaar voor f 0 - 16 - 4 wegens drank bij het zaam slagten in 1740

NN Otters aan hem werd f 35,- betaald voor een vet beest voor Jacobus Crajenhof verschoten en voor 0 - 18 - 8 aan dranck tot ''t slagten voor Jacobus Crajenhof

NN Wackerhij betaalde f 40,- voor 2 stukjes Cits verschoten voor ds. Crajenhof

Jan Jacobs diacon

Jan La Marcqschuldeiser voor f 508 - 6 - 0 wegens afrekeningen en daaglijks geleend geld

Evert Anckersmidtschuldeiser voor f 56,-

NN van Hasseltmomber en schuldeiser voor f 688,- wegens taxatie van de costen

NN Munnickhuijsenschuldeiser voor f 10,- wegens waterpagt van de Stinckmolen

Evert Oorspronckbehoudens d''approbatie koper van de molen voor f 1800,-

Jacobus Crajenhofschuldenaar voor f 4 - 10 - 0 voor ''t protocolleren der clagt verburgingen

NN Otters aan hem werd f 35,- betaald voor een vet beest voor Jacobus Crajenhof verschoten en voor 0 - 18 - 8 aan dranck tot ''t slagten voor Jacobus Crajenhof

NN Otters aan hem werd f 35,- betaald voor een vet beest voor Jacobus Crajenhof verschoten en voor 0 - 18 - 8 aan dranck tot ''t slagten voor Jacobus Crajenhof

Claasje La Marcqinventarisante en moeder van 2 onmundige kinderen

NN Wackerhij ontvangt een deel van de coopspenningen van f

NN Wackerhij betaalde f 300,- voor ds. Crajenhof en f 33 - 12 - 0 voor 2 dozijn porcelijn vereert op de Lathmer en de Horst verschoten

Evert Oorspronckbehoudens d''approbatie koper van de molen voor f 1800,-

Jacobus Crajenhofschuldenaar voor f 4 - 10 - 0 voor ''t protocolleren der clagt verburgingen

Evert Oorspronckbehoudens d''approbatie koper van de molen voor f 1800,-

Arnoldus van Lillbewoner en gebruijker van b

Evert Meliss Ploegerflater, overleden

Jan van Lillschuldenaar voor f 500,- en f 140,- interesse sedert 1743

Claas Grevede schuld van f 500,- van Jan van Lill komt uit zijn erfenis

Jan van Lillschuldenaar voor f 33 - 2 - 2 en voor f 50,- wegens deelgeld in g

Arnoldus van Lillbepeijnder van c en schuldenaar wegens pagt van b van 01-05-1746 en van c

Jacobus Crajenhofschuldenaar voor f 300,- en voor f 33 - 12 - 0 voor 2 dozijn porcelijn en voor f 40 voor 2 stukjes cits

Jacobus Crajenhofschuldenaar voor f 83,- voor hem van de Diaconie geleent uijt handen van Jan Jacobs

Geert Mullerschuldeiser voor f 10 - 13 - 8 wegens pagt van c en f 13 - 10 - 0 wegens 2 jaren vijf speciën voor 1745 en 1746

de Kerck van Apeldoorn schuldeiser voor f 453 - 13 - 0

Hendrik Arends van Wechelinventarisant als momber over de 2 onmundige kinderen van Claasje La Marcq en wijlen Evert Meliss Ploeg

Jacobje Cluppelerflaatster, overleden

Jacobus Crajenhofschuldenaar voor f 30,- geleend geld na de Synode te Harderwijk

Jacobus Crajenhofschuldenaar voor f 34,- voor hem aan Jan Brinck betaald en voor f 20,- voor hem aan ten Pezel betaald

Jacobus Crajenhofschuldenaar voor f 10 - 14 - 0 aan wijn envragt voor hem betaald

NN van Oldenschuldenaar voor f 452 - 10 - 0

NN NNschuldenaar voor f 16,- van 2 bomen

Hermannus Properschuldeiser voor f 25 - 10 - 0 wegens meesterloon in Ploegs ziekte

Zeger Zegerss schuldeiser voor f 35 - 19 - 2; pagter van impositiën en winkelwaren

Arnoldus van Lillschuldeiser voor f 71 - 19 - 14 wegens winckelwaren en voor f 118 - 19 - 8 wegens decken en reparatie aan b

Jacobus Crajenhofschuldenaar voor f 4 - 10 - 0 voor ''t protocolleren der clagt verburgingen

NN Otters aan hem werd f 35,- betaald voor een vet beest voor Jacobus Crajenhof verschoten en voor 0 - 18 - 8 aan dranck tot ''t slagten voor Jacobus Crajenhof

NN Otters aan hem werd f 35,- betaald voor een vet beest voor Jacobus Crajenhof verschoten en voor 0 - 18 - 8 aan dranck tot ''t slagten voor Jacobus Crajenhof

Beernt van Marleschuldenaar voor f 91,- wegens accoort over de pagt van a

Gerrit Alberts Copschuldenaar voor f 50,- wegens een obligatie onder dhr. Wacker rustende

NN ten Pezelaan hem werd f 20,- betaald voor Jacobus Crajenhof

Jacobus Crajenhofschuldenaar voor f 46,- aan hem geleent en voor f 27 - 5 - 0 voor een vet varken

Jacobus Crajenhofschuldenaar voor f 85,- aan holt, dat hij in zijn leste rekening over de Vicarie tot laste der Kerk van Apeldoorn verrekend heeft

Eijmbert Rademakerschuldeiser voor f 58,- wegens arbeidsloon

Evert Meliss Ploegoverleden vader van 2 onmundige kinderen

Claas Pannecoeckschuldenaar voor f 24,- wegens pacht van de camer van ''t huijs aan ''t dorp van Apeldoorn

Claas Pannecoeckschuldenaar voor f 24,- wegens pacht van de camer van ''t huijs aan ''t dorp van Apeldoorn

Hendrick Gerrids van Meerveldthij ontvangt een deel van de coopspenningen van f

Jan La Marcqschuldenaar volgens acte van vestenisse van 25-0-1749 t.b.v. de kinderen voor f 798,-

Jan van Lillschuldenaar voor f 7,- wegens deelgeld van c

Gerrit Evers aan hem werd f 27 - 5 - 0 betaald voor een vet varken voor ds. Crajenhof

Jacobus Crajenhofschuldenaar voor laacke (=laken) tot een rock

NN NNschuldeiser voor f 500,- gevestigd in de Stinckmolen

Carel Landaleschuldeiser voor f 3,-

NN NNschul;deiser voor f 10,0 wegens impositiën [=belastingen]

NN NNschuldeiser voor f 50 - 13 - 0 van tuinmerck en reparatie

Evert Oorspronckbehoudens d''approbatie koper van de molen voor f 1800,-

Evert Oorspronckbehoudens d''approbatie koper van de molen voor f 1800,-

NN Otters aan hem werd f 35,- betaald voor een vet beest voor Jacobus Crajenhof verschoten en voor 0 - 18 - 8 aan dranck tot ''t slagten voor Jacobus Crajenhof

Claas Pannecoeckschuldenaar voor f 24,- wegens pacht van de camer van ''t huijs aan ''t dorp van Apeldoorn

Jan La Marcqschuldenaar in verband met g

NN Crajenhofschuldenaar voor f 12,- aan haar geleent

Jacobus Crajenhofschuldenaar voor f 0 - 16 - 0 voor dranck tot het slagten in 1742 en voor f 9,- in 1746 voor een halfvet beest

NN Broeckhuijsenhij leverde laacke (=laken) tot een rock voor ds. Crajenhof

de Diaconie van Apeldoorn schuldeiser voor f 300,- volgens obligatie en f 21,- interesse tot 2 jaren en voor f 83,- wegens geleend geld aan ds. Crajenhof

Elisabeth Homoedtschuldeiser voor f 200,- volgens obligatie

Henrick Arents van Wechelschuldeiser voor f 9 - 9 - 8 wegens winckelwaren

Jan ter Burgschuldeiser voor f 6,- wegens heerdstedengeldt

Claas Pannecoeckschuldenaar voor f 24,- wegens pacht van de camer van ''t huijs aan ''t dorp van Apeldoorn

Jacobus Crajenhofschuldenaar voor f 4 - 10 - 0 voor ''t protocolleren der clagt verburgingen

Claas Pannecoeckschuldenaar voor f 24,- wegens pacht van de camer van ''t huijs aan ''t dorp van Apeldoorn

Jacobus Crajenhofschuldenaar voor f 4 - 10 - 0 voor ''t protocolleren der clagt verburgingen

Bart. Venendaalinventarisant als momber over 2 onmundige kinderen van Claasje La Marcq en wijlen Evert Meliss Ploeg

J.H. Roschetkoper van f

Stijntje Cluppelde schuld van f 500,- van Jan van Lill komt uit haar erfenis

Eijmbert Peterss Rademaakerschuldenaar voor f 110,- wegens geleverd holt in den jaare 1744

Gerrit Mullerschuldenaar voor f 200,- wegens geleend geld uit de coopspenningen van c en voor f 9,- van geleent geld

Jan Brinckaan hem werd f 34,- betaald voor Jacobus Crajenhof

Jacobus Crajenhofschuldenaar voor f 4 - 10 - 0 voor ''t protocolleren der clagt verburgingen

Jacobus Crajenhofschuldenaar voor f 80,- aan hem geleend toen hij na Arnhem moeste gaan

Claas Pannecoeckschuldenaar voor f 24,- wegens pacht van de camer van ''t huijs aan ''t dorp van Apeldoorn

Geert Mullerschuldeiser voor f 22 - 2 - 6 wegens winkelwaren en f 161 - 16 - 0 wegens geleverde holtmercke en reparatie aan de Stinckmolen en brandholt

Claas Pannecoeckschuldeiser voor f 25 - 15 - 8 aan melk en vragt

NN Ardeschschuldeiser wegens salaris en verschot

NN Otters aan hem werd f 35,- betaald voor een vet beest voor Jacobus Crajenhof verschoten en voor 0 - 18 - 8 aan dranck tot ''t slagten voor Jacobus Crajenhof

Claas Pannecoeckschuldenaar voor f 24,- wegens pacht van de camer van ''t huijs aan ''t dorp van Apeldoorn

Jacobus Crajenhofschuldenaar voor f 4 - 10 - 0 voor ''t protocolleren der clagt verburgingen

Evert Oorspronckbehoudens d''approbatie koper van de molen voor f 1800,-