Detail

Archief:371 Archief Duivenvoorde
Inventarisnummer:164
Beschrijving:Uitgave "Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie Apeldoorn 2020" van de dienst Ruimtelijke Ordening en Wonen waarin de bestaande en mogelijke stedenbouwkundige centrum functies van het Herzbergerparc zijn opgenomen
Datering:4/2000
Vorm:1 stuk
Archiefcategorie:11 Economisch leven
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard