Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:100 Verzameling particuliere stukken
Inventarisnummer:254
Beschrijving:Vijf kranten uit de oorlogsjaren: De Ondergrondsche Koerier. Oranje Boven!, No 185, maandagmorgen 18 september 1944. De Ondergrondsche Koerier. Orgaan van de Verzetsbeweging Apeldoorn, No 302, ca. 18 april 1945. De Koerier. Deventer Dagblad, Zutphense Courant en Salland, 76e jaargan, No. 93, 17 oktober 1944. Katholiek Kompas Bevrijdings-nummer, zonder datum, begin mei 1945. Belgische krant: Volksgazet, 23e jaargang, No. 204, 5 en 6 mei 1945
Datering:18/9/1944-7/5/1945
Vorm:1 omslag
Archiefcategorie:15 Verzamelingen en collecties
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard
Verzamelbeschrijving:249-254 Stukken afkomstig uit de nalatenschap van Gerard Politiek