Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:361 Architectenbureau Heuvelink
Inventarisnummer:848
Beschrijving:Tekeningen Vermaat's autobedrijf Rijksstraatweg 36
Datering:1965-1971
Vorm:56 tekeningen1 stuk
4 omslagen
Archiefcategorie:11 Economisch leven
Ordeningsschema:2.27 Hellevoetsluis
 
Bereik en inhoud:Werk nummer 3373, 1 lichtdruk, palenplan-funderings balken, ter orientatie, tek. B1, geen datum.1 lichtdruk, Vermaat's Autobedrijf N.V., Rijksstraatweg 36 te Hellevoetsluis, tussenverdieping, tek. B5, geen datum. 1 lichtdruk, palenplan-balkenschema, tek. B15, 18 maart 1970. 1 lichtdruk, balken 51-a, 52-a, 53-a, t/m e, tek. B17, 18 maart 1970. 1 lichtdruk, balken 52-b,c, 57-a t/m d, 55-a, tek. B18, 13 maart 1970. 1 lichtdruk, balken 56-a,57-a, 58 t/m 63 en 69, tek. B19, 13 maart 1970. 1 lichtdruk, balken 65-a-b-c, 66 a t/m e, 67 en 68a, tek. B20, 13 maart 1970. 1 lichtdruk, balken 70-a t/m c, 71-a t/m j, 73 a t/m c, 64 a t/m c, tek B21, 13 maart 1970. 1 lichtdruk, balken 71 g, 72, 74-a, 75-a-b, tek. B22, 13 maart 1970. 1 lichtdruk, betonvloeren - begane grond en tussenverdiepingen, tek. B23, geen datum. 1 lichtdruk, betonopstorting t.b.v. puien, tek. B24, 26 mei 1970. 1 statische berekening, 18 maart 1970.
1 lichtdruk, dakbalklaag, duplicaat, S1, 16 februari 1970. 1 lichtdruk, dakbalklaag, S1a, 16 februari 1970. 1 lichtdruk, balklaag tussenverdieping, S2, 20 februari 1970.1 lichtdruk, portaal met kolommen A t/m D, D1,E en F, S3, 16 februari 1970. 1 lichtdruk, portaal met kolommen A t/m D, D1, E en F, voorlopig, S3, 16 februari 1970.1 lichtdruk, portalen met de kolommen en ligger IK-kolom, S4, 16 februari 1970. 1 lichtdruk, portalen met kolommen M.N.O., S5, 16 februari 1970. 1 lichtdruk, portalen met de kolommen en ligger IK-kolom, 2x G, H, I, en G. H. K-G, H, L, voorlopig, S4, 16 februari 1970
1 lichtdruk, portalen met kolommen M, N, en O, voorlopig, S5, 16 februari 1970. 1 lichtdruk, dak balklaag, S6, geen datum. 1 lichtdruk, portaal met kolommen P,Q1,Q,R,S,T, voorlopig, S6, 16 februari 1970. 1 lichtdruk, portaal met kolommen P,Q1,Q,R.S,S,T, S6, 16 februari 1970. 1 lichtdruk, dakbalklaag, ter orientatie, tek. S6, geen datum. 1 lichtdruk, portaal met kolommen U,V,W,X,IJ,Zg, voorlopig, S7, 16 februari 1970. 1 lichtdruk, portaal met kolommen U t/m Zg, S7, 16 februari 1970.
1 lichtdruk, portaal met kolommen Z, Za t/m Zf, S8, 16 februari 1970. 1 lichtdruk, portaal met kolommen Z,Za,Zb,Zc,Zd,Ze,Zf, voorlopig, S8, 16 februari 1970. 1 lichtdruk, portaal t.b.v. kanteldeur, S9, 16 februari 1970. 1 lichtdruk, portalen met kolommen XVII, XV, XI, VII, IV, XIX, XVI, XIV, XXVI, S10, 20 februari 1970. 1 lichtdruk, portalen met kolommen XVII, XV, XI, VII, IV, XIX, XVI, XIV, XXVI, S10, 20 februari 1970.1 lichtdruk, spant A1 t/m 4, B en C met gordingen, S11, 18 maart 1970.
Plan nr. 1721. 1 tekening, schetsplan garage met kantoor perceel Rijksstraatweg 36 te Hellevoetsluis, blad 1, 4 mei 1965. 1 tekening, plan bouwen garage met showroom en kantoren, blad 1, 4 juli 1966. 2 tekeningen, schetsplan garage met showroom, blad 1 en 2, oktober 1965. 1 tekening, plan bouwen garage met showroom en kantoren, blad 2, 4 juli 1966. 3 tekeningen, schetsplan garage met showroom, blad 3, 4 en 5, oktober 1965 en 10 december 1965. 1 tekening, plan bouw garage met showroom en kantoren, 13 januari 1967, gescheurd en geplakt.
Plan nummer 1804, 1 tekening, plattegrond Vermaats autobedrijf n.v., 10 maart 1970, 1 tekening, plafondverlichting (tussenverdieping), blad 34, 12 februari 1971, 1 tekening, plattegrond, blad 35, 10 maart 1970, 1 tekening, verlichtingstekening, blad 6, 19 augustus 1969, 1 tekening, plafondverlichting met buiten en terreinverlichting, blad 33, 11 februari 1971


Werknummer BP 2045, machinefabriek Wiener & Co. N.V. te Amsterdam. 1 lichtdruk, totaal overzicht aluminium puien, blad 1, 19 februari 1971, gescheurd. 1 lichtdruk, hor. doorsnede etalageraam showroom, blad 2, 15 februari 1971. 1 lichtdruk, horizontale doorsnede bovenlichten etalageraam showroom, blad 3, 10 februari 1971. 1 lichtdruk, verticale doorsneden puien, blad 4, 12 februari 1971.
1 lichtdruk, detail bevestiging vert. stijlen, blad 5, 11 februari 1971. 1 lichtdruk, horizontale doorsnede etalageraam receptie, blad 6, 18 februari 1971. 1 lichtdruk, horizontale doorsnede bovenlichten receptie, blad 7, 18 februari 1971. 1 lichtdruk, vouwdeur, blad 8, 26 februari 1971. 1 lichtdruk, details puien showroom, 16 december 1969. 1 lichtdruk, plattegrond rechter gedeelte, 25 februari 1971