Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:361 Architectenbureau Heuvelink
Inventarisnummer:825
Beschrijving:Nieuwbouw christelijke school
Datering:1929
Vorm:8 tekeningen1 stuk
Archiefcategorie:11 Economisch leven
Ordeningsschema:2.12 Eerbeek
 
Bereik en inhoud:Plan nummer 542, 1 tekening, plan bouw Chr. School te Eerbeek, blad 1, augustus 1929, gescheurd. Geen plan nummer, 3 tekeningen, schetsontwerp bouw Chr. School te Eerbeek, mei en juli 1929. 1 tekening, situatie bouw Chr. school te Eerbeek, september 1929. 1 tekening, schets verbouw bestaande onderwijswoning Chr. school te Eerbeek, januari 1939. 1 tekening, schetsontwerp bouw Chr. school te Eerbeek, geen datum, gescheurd. 1 tekening, schetsontwerp Chr. school te Eerbeek met verdieping, geen datum, gescheurd. 1 omslag met: plan nummer 541 en 541a, algemene voorschriften, plan nummer 541a, perceel 3 en 4, 3 exemplaren; plan nummer 541, bestek en voorwaarden