Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:100 Verzameling particuliere stukken
Inventarisnummer:247
Beschrijving:Het Schepraam – Jubileumnummer 100 jaar Van Gelder Papier
Datering:1969
Vorm:1 omslag
Archiefcategorie:15 Verzamelingen en collecties
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard
Verzamelbeschrijving:241-248 Stukken van en over Van Gelder Papier Apeldoorn