Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:100 Verzameling particuliere stukken
Inventarisnummer:246
Beschrijving:Map met diverse stukken: bedrijfskrant De Eendragt – speciale editie 23 september 1968; bedrijfskrant De Eendragt – speciale uitgave januari 1977; brochure "Veel verandert" met bekendmaking nieuwe naam "Van Gelder Papier" en 7 prenten in zeefdruk
Datering:1965-1980
Vorm:1 omslag
Archiefcategorie:15 Verzamelingen en collecties
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard
Verzamelbeschrijving:241-248 Stukken van en over Van Gelder Papier Apeldoorn