Detail

Archief:371 Archief Duivenvoorde
Inventarisnummer:103
Beschrijving:Kantoorgebouw (Pakhoed / Blauwhoedgebouw, later CBII gebouw) met winkelgalerij in de city van Apeldoorn met technische omschrijving door architect H. Kaman te Rotterdam. Deze winkelgalerij tussen het CBI en het CBII gebouw op laag 0 (kelderniveau) is nooit gerealiseerd.
Archiefcategorie:11 Economisch leven
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard