Detail

Archief:100 Verzameling particuliere stukken
Inventarisnummer:230
Beschrijving:'Bevolkingsregister 1947’. Feitelijk een arbeidsregister van de NV Asbest & Kurkwerk H. Geerdink
Datering:1949
Archiefcategorie:15 Verzamelingen en collecties
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard
Verzamelbeschrijving:226-230 Stukken betreffende de NV Asbest & Kurkwerk H. Geerdink