Detail

Archief:121 School van Z.M. Koning Willem III en H.M. Koningin Emma der Nederlanden, later Bosbouwtechnische school (Koningsschool)
Inventarisnummer:469
Beschrijving:Jaarstukken over 1970, onder andere exploitatieoverzicht, balans per 31 december 1970 en toelichting op de jaarstukken
Archiefcategorie:09 Onderwijs en wetenschappen
Ordeningsschema:2.2.2 Financiën