Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 46
Folionummer: 946 v
Aktedatum:16/2/1781
Inhoud: Testamentaire dispositie, neffens de acte van superscriptie en aperture. Het testament werd opgemaakt te Nijebroek op 26-01-1763. De echtgenoten betugtigen elkaar.(= langstlevende testament) Voor de goederen die daarbuiten vallen wijst de testatrix een erfgenaam aan, de testator doet dat eveneens. Het testament werd geopend op 06-02-1781 in aanwezigheid van de testator.Personen in deze akte:
Nicolaes Vorstere.v. erfgename

Johanna Dijkhuijzenerfgename van de testatrix

Hessel Hessels ovl.

Egbert Dijkhuijzene.v. erfgename

Petronella Wiltvangtestatrix

Jan Hesselstestator

Lambertje Hendriks Pluijmmoeder en erfgename van de testator