Detail

Archief:409 Van der Heijden (Post Luchtbeschermingsdienst Julianakerk)
Inventarisnummer:17
Beschrijving:Beknopt verslag van de post Julianakerk van de verrichtingen in de oorlogsdagen van 13 t/m 18 april 1945
Datering:13/4/1945-18/4/1945
Vorm:1 stuk
Archiefcategorie:14 Huis-, familie- en persoonsarchieven
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard. Beschrijvingen van stukken waarin persoonsnamen voorkomen, zijn niet zichtbaar in verband met de AVG. Deze beschrijvingen kunt u inzien in de studiezaal van CODA Archief.