Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:361 Architectenbureau Heuvelink
Inventarisnummer:209
Beschrijving:Nieuwbouw en verbouw perceel, winkelmagazijn, winkelpui, vitrine, schutting met deur en puiramen Hoofdstraat 127-129 / hoek Korenstraat. Opdrachtgever gebr. Bervoets
Datering:1922-1970
Vorm:149 tekeningen2 stukken
5 omslagen
Archiefcategorie:11 Economisch leven
Ordeningsschema:1.1 Apeldoorn
Bereik en inhoud:Geen plan nummer, 1 tekening, gewijzigd verbouwingsplan perceel "Bervoets" Hoofdstraat 127-129, oktober 1948, gescheurd en geplakt. Geen plan nummer, 1 tekening, Gemeentewerken Apeldoorn wijziging bouwverbod Hoofdstraat hoek Korenstraat, 12 oktober 1949. 2 tekeningen, winkelpui werk Bervoets, 27 september en 1 oktober 1954, 1e gescheurd en 2e gescheurd. 1 tekening, perspectief winkelmagazijn gebr. Bervoets te Apeldoorn, 25 oktober 1954. 1 tekening, vitrine firma Bervoets te Apeldoorn, november 1954. 1 tekening, schutting met deur firma Bervoets te Apeldoorn, 9 februari 1955, gescheurd. 1 tekening, tekening puiramen met de kolommen werk Bervoets, blad 13, geen datum, erg gescheurd. 1 tekening, Gemeentewerken Apeldoorn, situatie, geen datum, gescheurd. 1 tekening, geen beschrijving, geen datum, rafelig, met rood Bervoets op geschreven. 1 tekening, geen beschrijving, geen datum, geplakt en gescheurd, betreft het zelfde gebouw als hiervoor genoemd. 1 lichtdruk, Gemeentewerken Apeldoorn wijziging bouwverbod Hoofdstraat hoek Korenstraat, 12 oktober 1949.
Geen plan nummer, 1 tekening, indeling parterre, Overschie 23 mei 1948, gescheurd en geplakt. 1 tekening, ontwerp dames confectie, Overschie 25 mei 1948, gescheurd. 1 tekening, plattegrond winkelindeling, november 1948. 1 tekening, geen datum, gescheurd.
Plan nummer 746, 1 tekening, plan tot verandering kelderingang schuttingmuur en portaal kantoortje winkelmagazijn, sectie K nummer 8685 en 3968, kad. gemeente Apeldoorn, 13 november 1947, gescheurd. Plan nummer 1014, 1 tekening, plan verbouw winkelmagazijn, 27 april 1948, gescheurd. 1 tekening, plan verbouw, 25 mei 1948, gescheurd. 1 tekening, plan verbouw winkelmagazijn, 15 juni 1948, gescheurd. Geen plan nummer, 1 tekening, zolderwerk, 28 september 1948. 1 tekening, geen beschrijving, juli 1948, gescheurd. 1 tekening, plaatsing radiatoren, december 1948. 1 tekening, plan uitbreken legramen en inzetten ramen achtergevel pand, 3 maart 1949, gescheurd.
Plan nummer 1668, 1 tekening, schetsplan winkelpand Hoofdstraat Apeldoorn, januari 1963, gescheurd en geplakt. Plan nummer 1698, 1 tekening, plan bouwen winkelpand hoek Hoofdstraat / Korenstraat, opdrachtgever n.v. Kledingmagazijn voorheen gebroeders Bervoets te Rotterdam, 15 juni 1964. 1 tekening, plattegrond, blad 1, 5 juni 1967, gescheurd. 1 tekening, schetsplan, blad 1, 7 oktober 1968. 1 tekening, blad 1, 22 oktober 1968, gescheurd. 1 tekening, verdieping, blad 2, 5 juni 1967. 1 tekening, schetsplan, blad 2, 7 oktober 1968. 1 tekening, gevels, blad 3, 5 juni 1967. 3 tekeningen, blad 3, 14 maart, 10 oktober en 30 oktober 1968. 2 tekeningen, blad 4, 8 mei en 19 december 1968. 2 tekeningen, blad 5, 8 mei en 19 december 1968. 3 tekeningen, blad 6, 16 oktober 1967, 10 mei en 19 december 1968. 1 tekening, blad 7, 19 december 1968. 1 tekening, blad 8, datum 16 mei 1968. 1 tekening, perspectief, blad 9, 30 mei 1968. 1 tekening, geveltekening a/d Korenstraat, blad 9, 25 november 1968. 1 tekening, plattegrond Hoofdstraatzijde, 18 maart 1969. 1 tekening, verdieping Hoofdstraatzijde, 19 maart 1969. Plan nummer 67-08-31, 1 tekening, schetsplan, blad 2, 31 juli 1967. Geen plan nummer, 3 tekeningen, schetsplan, blad 4-2, 4-3 en 4-4, 10 en 11 augustus 1967. 1 tekening, schetsplan, blad 1, 26 augustus 1966. 2 tekeningen, schetsplan, blad A, 21 april en plattegrond, 20 juni 1967. 2 tekeningen, schetsplan, blad B, 21 april en verdieping, 20 juni 1967. 4 tekeningen, schetsplan, 29 en 30 juni 1967 en 4 oktober 1968. 1 tekening, perspectief voorgevel, voorlopig, 28 mei 1968. 1 tekening, ged. situatietekening percelen Reimink en Bervoets, 7 mei 1969. 1 tekening, grondruil Reimink - Bervoets Korenstraat, 25 augustus 1969. 1 tekening, plan verbouw winkelpui Korenstraat 6-8, geen datum. 1 tekening, perspectief Bervoets, geen datum. 6 tekeningen, geen beschrijving, geen datum. Plan nummer 1698, 1 lichtdruk, verdiepingsbalklaag, blad 6, geen datum.
Plan nummer 1698, 3 tekeningen, blad 1, 9 oktober 1967, 13 maart 1968 en 25 september 1969. 1 tekening, wijziging, blad 1a, datum 18 februari 1970. 4 tekeningen, blad 2, datum 9 oktober 1967, 13 maart en 25 oktober 1968 en 25 september 1969. 1 tekening, wijziging, blad 2a, datum 18 februari 1970. 2 tekeningen, blad 3, 9 oktober 1967 en 25 september 1969. 1 tekening, wijziging, blad 3a, 18 februari 1970. 3 tekeningen, blad 4, 19 oktober 1967 en 2x 25 september 1969. 3 tekeningen, blad 5, 16 oktober 1967, 25 september en 10 oktober 1969. 2 tekeningen, blad 6, 4 mei en 10 oktober 1969. 4 tekeningen, blad 7, 16 oktober 1967, 15 mei 1968, 4 mei en 10 oktober 1969. 2 tekeningen, blad 8, 30 oktober 1967 en 17 december 1969. 1 tekening, ged. geveltekening Hoofdstraat en wijziging gevel- en luifellijn Korenstraat, blad 8, 20 november 1968. 1 tekening, begane grond 1e fase Korenstraat, blad 9, 12 december 1969. 1 tekening, verdieping 1e fase Korenstraat, blad 10, 12 december 1969. 2 tekeningen, pui tekening voorgevel Korenstraat en Hoofdstraat, blad 11 en 12, 23 december 1969 en 5 januari 1970. 1 tekening, rioleringstekening, 20 maart 1969. 1 tekening, variant indeling plattegrond, 14 april 1969. Plan nummer 67-08-31, 1 tekening, schetsplan, blad 1, 31 augustus 1967. Geen plan nummer, 1 tekening, schetsplan, blad 4-1, 8 augustus 1967. 6 tekeningen, schetsplan, blad 2 t/m 7, 25 en 2x 30 augustus, 2x 9 september en 12 september 1966. 1 tekening, schetsplan, blad 1, B, 26 augustus 1966.1 tekening, schetsplan, C, 21 april 1967. 2 tekeningen, indeling begane grond en verdieping, blad 1 en 2, 5 mei 1969. 1 tekening, situatie percelen Hoofdstraat hoek Korenstraat, 28 oktober 1964. 2 tekeningen, schetsplan, 27 april 1967. 2 tekeningen, schetsplan plattegrond en verdieping, 12 mei 1967. 1 tekening, schetsplan, 29 juni 1967. 1 tekening, bestaande gevels percelen Hoofdstraat 131 en Van Kinsbergenstraat 1, 23 augustus 1968. 1 tekening, plan bouwen winkelpand Korenstraat / Hoofdstraat, 20 maart 1964. 2 tekeningen, gewijzigd plan winkelpand, februari 1970. 1 tekening, plan bouwen winkelpand Korenstraat / Hoofdstraat, geen datum. 3 tekeningen, geen beschrijving, geen datum.
Plan nummer 362, 3 tekeningen, plan verbouw winkelhuis, blad 1,2, 3, 4, 5 en 6, juni 1922, 1e gescheurd, 4e gescheurd en geplakt. Plan 746, 1 tekening, plan verbouw winkelmagazijn "Bervoets", Hoofdstraat 127-129, sectie K nummer 8685 en 3968, kad. gemeente Apeldoorn, februari 1937, gescheurd en geplakt. 1 tekening, bestaande voorgevel winkelmagazijn, geen datum. Geen plan nummer, 1 tekening, opmeting bestaand perceel Hoofdstraat, sectie K nummer 3967, februari 1922, gescheurd. 1 tekening, begane gronden, verdiepingen en doorsneden van bestaande percelen Hoofdstraat, sectie K nummer 3967 en 3968, februari 1922, gescheurd en geplakt. 1 tekening, bestaande toestand winkelmagazijn, januari 1931, gescheurd en geplakt. 1 tekening, nieuwe voorgevel verbouw, december 1936. 1 tekening, gewijzigde voorgevel winkelmagazijn, 6 mei 1937. 1 tekening, ijzeren ramen werk Bervoets, mei 1937, gescheurd. 1 tekening, bestaande toestand in 1924 winkelpand, geen datum. 1 tekening, ontwerp verbouwen winkelpui magazijn Bervoets, geen datum. 2x bestek en voorwaarden no. 1698, voor het bouwen van een winkelpand met bijkomende werken, gelegen aan de Hoofdstraat en de Korenstraat, sectie U nummer 3086, 3087, 68, 69 en 5032, december 1969.