Detail

Archief:159 Collectie R. Hardonk
Inventarisnummer:1502
Beschrijving:Artikel in de Eerbeker Courant "Mémoires van een papiermaker tijdens de Fransche overheersching"
Datering:19/6/1937
Vorm:1 stuk
Archiefcategorie:15 Verzamelingen en collecties
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard