Detail

Archief:159 Collectie R. Hardonk
Inventarisnummer:1362
Beschrijving:Transcriptie van een akte inzake een kwestie voor de Lage Bank te Arnhem tussen papiermaker Peter Jacobs en zijn knecht Henrick Claessen wegens eenzijdige verbreking van een arbeidsovereenkomst
Vorm:1 stuk
Archiefcategorie:15 Verzamelingen en collecties
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard