Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:361 Architectenbureau Heuvelink
Inventarisnummer:56
Beschrijving:Bouw noodwinkel, nieuwbouw verdieping, lunchroom, winkelmagazijn, grift demping, herbouw winkelmagazijn, riolering, winkelkasten, toonbanken, privékantoor, balustrade noodtrap en kelder Hoofdstraat 50, 54 hoek Kanaalstraat. Opdrachtgever Israels, de Bijenkorf
Datering:1938-1953
Vorm:8 stukken13 omslagen
157 tekeningen
Archiefcategorie:11 Economisch leven
Ordeningsschema:1.1 Apeldoorn
 
Bereik en inhoud:Plan nummer 1153. 1 tekening, plan bouwen noodwinkel Hoofdstraat hoek Kanaalstraat te Apeldoorn, firma de Bijenkorf, 20 mei 1950, gescheurd en geplakt. Plan nummer 1180. 1 tekening, bestaande toestand bijgebouwen noodwinkel de Bijenkorf, Hoofdstraat hoek Kanaalstraat, september 1950. Geen plan nummer, 1 tekening, noodgebouw magazijn De Bijenkorf, 31 mei 1950. 1 tekening, situatie P.G.E.M. terrein, 5 december 1950. 1 tekening, plan bouwen loods achter noodwinkel v.d. Bijenkorf, geen datum, gescheurd. 1 tekening, bestaande toestand directiekeet te plaatsen achter noodwinkel van de Bijenkorf, geen datum.
Plan nummer 1186, 3 tekeningen, plan nieuwbouw winkelmagazijn de Bijenkorf, plattegrond - verdieping - doorsnede, 2x gevels, blad 4, 2e geen bladnummer en 4a, 19 november 1951, 2e en 3e geen datum, allen mede ondertekend door architect S. Switzar. Plan nummer 1306. 1 tekening, plan bouwen etaleurskamer voor rekening van winkelmagazijn de Bijenkorf, Hoofdstraat te Apeldoorn, 17 augustus 1953. Geen plan nummer, 1 tekening, etalagekast modemagazijn de Bijenkorf, 2 februari 1950. 1 tekening, begane grond nieuwbouw de Bijenkorf te Apeldoorn, juni 1950, gescheurd. 1 tekening, bebouwing Hoofdstraat percelen Bijenkorf en licht, juni 1950. 2 tekeningen, situatie nieuwe Bijenkorf, plan A en B, H en I, J en K, juni, augustus, september 1950, gescheurd en geplakt. 1 tekening, situatietekening bestaande gebouwen Hoofdstraat hoek Kanaalstraat, september 1950. 1 tekening, nieuwbouw winkelmagazijn de Bijenkorf, 5 februari 1952, mede ondertekend door architect S. Switzar. 1 tekening, plan bouwen partie kamer voor winkelmagazijn de Bijenkorf, 4 september 1952. 1 tekening, plan verplaatsen meubelafdeling voor de nood Bijenkorf achter de nieuwe Bijenkorf, 26 januari 1953. 1 tekening, schetsplan bouwen lunchroom, geen datum, gescheurd. 1 tekening, achterbouw Bijenkorf, geen datum, gescheurd. 1 tekening, aanzicht de Bijenkorf, geen datum, er staan meerdere panden op vermeld (Arends, Bijenkorf en Wouters), gescheurd. 1 tekening, situatietekening de nieuwe Bijenkorf, geen datum, gescheurd en geplakt. 1 tekening, indeling achterbouw de B., geen datum. 1 lichtdruk, etalageruimte van de verbrande Bijenkorf, geen datum.
Plan nummer 1186, 2 tekeningen, plan nieuwbouw winkelmagazijn de Bijenkorf, plattegrond - gevels - doorsnede, betonbalklagen, 12 en 13 november 1951, mede ondertekend door Switzar, Koninginneweg te Amsterdam, 1e gescheurd. 1 tekening, plan nieuwbouw winkelmagazijn de Bijenkorf, 19 november 1951. 1 tekening, plan nieuwbouw winkelmagazijn de Bijenkorf, blad 5, januari 1952, mede ondertekend door Switzar. 1 tekening, plan nieuwbouw winkelmagazijn de Bijenkorf, blad 1, 8 april 1952. 2 tekeningen, plan nieuwbouw winkelmagazijn de Bijenkorf, gevels, 9 april en 24 november 1952. Plan nummer 11861. 1 tekening, plan nieuwbouw winkelmagazijn de Bijenkorf, plattegrond - verdieping - doorsneden, blad 1, oktober 1951, gescheurd en geplakt. 1 tekening, plan nieuwbouw winkelmagazijn de Bijenkorf te Apeldoorn, blad 2, oktober 1951, gescheurd. Geen plan nummer. 1 tekening, aanvraag tekening watermeter ten behoeve van nieuwbouw winkelmagazijn de Bijenkorf, 6 december 1951. 1 tekening, opmeting, 15 januari 1952, gescheurd. 1 tekening, etalageruimte verbrande Bijenkorf, geen datum, gescheurd. 3 tekeningen, zonder beschrijving en geen datum.
Geen plan nummer, 1 tekening, situatietekening nieuwe Bijenkorf, plan F, augustus 1950. 1 tekening, situatietekening nieuwe Bijenkorf, plan L, september 1950. 1 tekening, situatietekening nieuwe Bijenkorf, plan M, september 1950, gescheurd en geplakt. 1 tekening, situatietekening met ingetekende plattegrond nieuwbouw winkelmagazijn de Bijenkorf, 28 juni 1951. 1 tekening, situatietekening met ingetekende plattegrond nieuwbouw winkelmagazijn de Bijenkorf, 14 augustus 1951. 3 tekeningen, situatietekening met ingetekende plattegrond nieuwbouw winkelmagazijn de Bijenkorf, 6 en 17 september 1951. 2 tekeningen, situatietekening met ingetekende plattegrond nieuwbouw winkelmagazijn de Bijenkorf, 15 oktober 1951, 1e gescheurd. 1 tekening, terrein situatie winkelmagazijn de Bijenkorf te Apeldoorn, oktober 1951. 1 tekening, situatie terrein magazijn de Bijenkorf, Hoofdstraat, 4 december 1951. 1 tekening, situatie winkelmagazijn de Bijenkorf, januari 1952. 1 tekening, situatietekening met ingetekende plattegrond nieuwbouw winkelmagazijn de Bijenkorf, geen datum. 1 tekening, situatietekening van de nieuwe Bijenkorf, geen datum. 2 tekeningen, geen beschrijving, geen datum. 1 tekening, situatie bebouwing Beekstraat hoek Hoofdstraat te Apeldoorn, 9 november 1943, gescheurd. 1 tekening, situatie gedeelte Grift demping te Apeldoorn, 2 februari 1948, gescheurd. 1 tekening, situatie hoek Hoofdstraat - Kanaalstraat, 18 december 1950, gescheurd. 2 tekeningen, situatie gedeelte griftdemping te Apeldoorn, 5 en 13 juli 1951.
Plan nummer 1186. 1 tekening, plan tot herbouw van winkelmagazijn De Bijenkorf te Apeldoorn, plattegronden en verdiepingen, oktober 1950, gescheurd. 4 tekeningen, schetsplan nieuwbouw winkelmagazijn De Bijenkorf, gevels, variant A, B, C, D, oktober 1950. 3 tekeningen, schetsplan nieuwbouw winkelmagazijn De Bijenkorf, gevels, variant E, F, G, november 1950. 1 tekening, plan tot herbouw van winkelmagazijn De Bijenkorf, plattegrond, variant H, november 1950. 1 tekening, plan tot herbouw van winkelmagazijn De Bijenkorf, 1e verdieping, variant H, november 1950. 1 tekening, plan tot herbouw van winkelmagazijn De Bijenkorf, kantoren 2e verdieping, variant H, november 1950. 1 tekening, plan tot herbouw van winkelmagazijn De Bijenkorf, doorsneden, variant H, december 1950. 2 tekeningen, schetsplan nieuwbouw winkelmagazijn De Bijenkorf, gevels, variant H, december 1950. 1 tekening, schetsplan nieuwbouw winkelmagazijn De Bijenkorf, plattegrond, variant I, december 1950. 1 tekening, schetsplan nieuwbouw winkelmagazijn De Bijenkorf, 1e verdieping, variant I, december 1950. 1 tekening, schetsplan nieuwbouw winkelmagazijn De Bijenkorf, gevels en doorsneden, variant I, december 1950. 1 tekening, schetsplan nieuwbouw winkelmagazijn De Bijenkorf, gevels, variant I, december 1950, gescheurd. 2 tekeningen, schetsplan nieuwbouw winkelmagazijn De Bijenkorf, gevels, variant J, december 1950, 1e gescheurd en geplakt. 1 tekening, schetsplan nieuwbouw winkelmagazijn De Bijenkorf, plattegrond, december 1950. 1 tekening, schetsplan nieuwbouw winkelmagazijn De Bijenkorf, verdieping - tussen verdieping, december 1950, gescheurd. 2 tekeningen, schetsplan nieuwbouw winkelmagazijn De Bijenkorf, gevels, januari 1951. Geen plan nummer, 1 tekening, geveltekening nieuwbouw winkelmagazijn De Bijenkorf, 14 augustus 19?. 1 tekening, winkelmagazijn De Bijenkorf, 8 december 1950. 1 tekening, schets voorgevel winkelmagazijn De Bijenkorf, december 1950. 1 tekening, schets hoekoplossing winkelmagazijn De Bijenkorf, december 1950. 2 tekeningen, schetsplan nieuwbouw winkelmagazijn De Bijenkorf, 28 juni en juni 1951. 3 tekeningen, indeling winkelmagazijn De Bijenkorf (achterbouw), februari en 22 februari 1952. 1 tekening, verdieping winkelmagazijn De Bijenkorf, 15 april 1952, gescheurd. 12 tekeningen zonder beschrijving en geen datum.
Geen plan nummer. 1 tekening, riolering tekening verbouw mag. De Bijenkorf, R. Israels te Apeldoorn Hoofdstraat 54, oktober 1938. 1 tekening, winkelkasten en toonbanken nieuwbouw mag. De Bijenkorf, tekening no. 2, 20 april 1939. 1 tekening, 2e verdieping Israels, 31 augustus 1940, gescheurd en geplakt. 1 tekening, plattegrond mag. De Bijenkorf, blad 4, 9 december 1941, scheurtje. 1 tekening, revisie riolering Israels winkelmagazijn. De Bijenkorf Hoofdstraat, 4 juni 1949. 2 tekeningen, plan en plan A, verbouw perceel Hoofdstraat 50 te Apeldoorn, 11 september en geen datum. 2 tekeningen, begane grond en 1e verdieping werk Israels, geen datum, 1e gescheurd. 1 tekening, geen beschrijving en geen datum.
2 lichtdrukken; 2 x totale afrekening; 6 bladen aantekeningen Heuvelink; 1 kwitantie; 4 x aantekeningen firma L. Tiethof; 2x envelop firma Wijnands & Willemsen met inhoud; 1x envelop firma Gispen met inhoud; 9 bladen, 1 envelop en 1 bewijs van pakketbezorging Ned. Meubelfabriek Wageningen; 4 rekeningen en 1 rekening geschreven op briefkaart. 1 tekening, winkelkasten Israels, 10 september 1940. 1 tekening, doorsnede winkelkast magazijn De Byenkorf, 13 september 1940, gescheurd. 2 tekeningen van Ned. Meubelfabriek "Wageningen", geen datum. 2 lichtdrukken 2e verdieping "Israels", waarvan 1x schema te maken winkelopstanden en toonbanken, 31 augustus 1940. 9 bladen met briefwisseling tussen Ned. Meubelfabriek "Wageningen" en Heuvelink, diverse data incl. 1 envelop. 1x bewijs van pakketbezorging aan Ned. Meubelfabriek Wageningen, 19 september 1940. 1 kwitantie ontvangen van Heuvelink de somma van 300 gulden, 2 november 1940. 4 blaadjes met aantekeningen op papier van de firma L. Tiethof en Zonen, Asselsestraat 16. 2 enveloppen firma Wijnands en Willemsen, Boekhorstenstraat te Arnhem, 1 x offerte rolluiken, 19 november 1940 inclusief afbeelding; 1 x offerte rolluik, 21 november 1940, 1 blaadje met aantekening firma Spiegel te Arnhem. 1 envelop firma Gispen te Culemborg met offerte 2 bronzen hoekstijlen en plafonniers, inclusief detailtekening en afbeelding plafonnier, 20 september 1940. 2 x nota S. van der Veer, huis- en decoratieschilder, Kalverstaat 46, december 1940. 1 rekening aan firma H. de Groot, Beekstraat 12, betreffende geleverde materialen door Ned. Meubelfabr. "Wageningen", 14 oktober 1940. 1 nota geschreven op briefkaart van firma H. de Groot geleverde materialen, 7 september 1940. 1 rekening, firma H. de Groot, voor het maken van stellingen en schappen voor de firma Israëls, 6 november 1940. 1 rekening van Technisch-advies en bouwbureau Studio directie J.A. Heuvelink, 22 november 1940. 2 x totale afrekening voor inrichting van speelgoedafdeling en diverse werkzaamheden magazijn "De Bijenkorf" van diverse leveranciers, 12 december 1940. 1 blad met begroting winkelbestanden "De Bijenkorf", derde verdieping, 7 september 1940. 1 blad inhoud 1e en 2e "De Bijenkorf", 3 oktober 1940. 1 blad rekening "De Bijenkorf", 22 november 1940. 2 bladen afrekening speelgoedafdeling en werkzaamheden "De Bijenkorf", 12 december 1940. 1 blad met aantekeningen zonder datum.
Plan nummer 1186, 1 tekening, plan nieuwbouw winkelmagazijn Bijenkorf, balklagen, blad 4b, mei 1952, gescheurd en gerafeld. 1 tekening, plan vergroten winkelruimte Bijenkorf, april 1953, gescheurd. 1 tekening, plan nieuwbouw Bijenkorf, plattegrond-verdieping-doorsneden, blad 4, geen datum, architectenbureau Heuvelink en S. Switzar te Amterdam, gescheurd en geplakt. Plan nummer 1484. 3 tekeningen, plan bouwen toiletruimte V. & D. Hoofdstaat, december 1957 en 11 en 27 maart 1958, 2e is gescheurd. Plan nummer 1518. 1 tekening, toekomstige plattegrond en verdieping V. & D. Hoofdstraat 50, 23 januari 1959. Geen plan nummer, 1 tekening, situatieschets achterterrein nieuwbouw winkelmagazijn de Bijenkorf, 16 juni 1952. 1 tekening, spiegelruiten de Bijenkorf, 28 juli 1952, scheurtjes. 1 tekening, verlichtingsschema Bijenkorf 1e verdieping, juli 1952. 1 tekening, schetsplan uitbreiding de Bijenkorf, november 1953, rafelig. 2 tekeningen, best. toestand pand V. & D., februari 1954. 1 tekening, best. lengten en doorsneden V. & D., 3 juni 1959. 1 tekening, plan maken entresol V. & D., maart 1956. 1 tekening, platbalklaag noodetalages de Bijenkorf, geen datum. 1 tekening, verlichtingsschema de Bijenkorf begane grond, geen datum. 1 tekening, rioolaansluiting koffiebuffet V. & D., geen datum, gescheurd, 1 tekening, zonder beschrijving en geen datum.
Plan nummer 1648, 1 tekening, plan plaatsen schutting hoek Hoofdstraat Kanaalstraat, 2 april 1962. Geen plan nummer, 1 tekening, schetsplan verbouw bestaand perceel Hoofdstraat hoek Kanaalstraat, blad 1, juli 1946, gescheurd. 1 tekening, nagekomen tekening winkelmagazijn V. & D., behoort bij bouwvergunning 528a 1951, Sectie U no. 3894, kad. gemeente Apeldoorn, 19 augustus 1954, gescheurd. 1 tekening, bestaande toestand bestaand winkelpand V. & D., 13 januari 1960, gescheurrd. 1 tekening, baluster noodtrap, september 1952, gerafeld. Geen plan nummer, 1 tekening, besaande toesand perceel Hoofdstraat hoek Kanaalstraat, geen datum (waarschijnlijk pand vroegere 'IJskoning').
1 tekening, ramen privékantoor de Bijenkorf, juli 1952. 1 tekening, balustrade noodtrap de Bijenkorf, 17 september 1952, gescheurd. 1 tekening, kelder werk V & D Hoofdstraat, 14 augustus 1956 (op voorkant staat met rood potlood geschreven: Bijenkorf) 1 tekening, licht plafond, 18 januari 1960. 1 tekening, toiletruimte winkelmagazijn Vroom en Dreesman Hoofdstaat, geen datum.