Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:361 Architectenbureau Heuvelink
Inventarisnummer:52
Beschrijving:Nieuwbouw en verbouw drukkerij met bijgebouwen, bouw kantoren, werkplaatsen en magazijnen, verbouw woonhuis tot kantoor Kanaalstraat 6 en 8; hoek Stationstraat, Opdrachtgever Nieuwe Apeldoornse Courant (N.A.C.)
Datering:1921-1962
Vorm:61 tekeningen1 stuk
2 omslagen
Archiefcategorie:11 Economisch leven
Ordeningsschema:1.1 Apeldoorn
 
Bereik en inhoud:Plan nummer 476. 2 tekeningen, plan drukkerijgebouwen voor de N.V. N.A.C., blad 1 en 2, december 1926, gescheurd. Plan 1507. 1 tekening, plan verbouw v.d. Nieuwe Apeldoornse Courant - Wegener's drukkerijen, Kanaalstraat 8, 18 september 1958. Geen plan nummer, 1 tekening, bestaand woonhuis behorende bij plan bouwen kantoren, werkplaatsen en magazijnen voor rekening van N.V. Nieuwe Apeldoornse Courant, maart 1922, gescheurd. 1 tekening, ontwerp verbouw woonhuis tot kantoren met te bouwen werkplaatsen en magazijnen voor rekening van de Nieuwe Apeldoornse Courant, maart 1922, gescheurd. 2 tekeningen, gewijzigd plan behorende bij bouw van de Nieuwe Apeldoornse Courant, blad 1, geen bladnummer, april 1922, 1 gescheurd en geplakt 1 gescheurd. 1 tekening, plan voor drukkerijgebouwen der N.A.C., blad 2, januari 1927, gescheurd. 1 tekening, gevels met doorsneden behorende bij bouwplan N.V. Nieuwe Apeldoornse Courant, maart 1927. 1 tekening, begane grond N.A.C, maart 1927, gescheurd. 1 tekening, plan voor drukkerijgebouwen der N.A.C., blad 1, juni 1927, gescheurd. 1 tekening, plattegronden der gebouwen N.A.C., Kanaalstraat, juni 1932, gescheurd. 1 tekening, schetsplan uitbreiding administratie gebouw N.V. N.A.C., 16 augustus 1939, klein scheurtje. 1 tekening, bestaande toestand perceel Kanaalstraat, blad 1, september 1939. 1 tekening, plan tot verbouw perceel Kanaalstraat, schetsplan A, 27 september 1939. 1 tekening, situatie percelen N.V. N.A.C. en de Apeldoornse Drukkerij en Uitgeversmij. te Apeldoorn, Kanaalstraat 6 en 8, januari 1940, gescheurd. 1 tekening, bestaande riolering N.V. Nieuwe Apeldoornse Courant Kanaalstraat 8, 20 april 1940, kleine scheurtjes. 1 tekening, bestaande toestand administratiegebouw N.V. N.A.C. te Apeldoorn, 30 mei 1941. 1 tekening, riolering N.V. N.A.C.,6 januari 1942. 1 tekening, situatie terrein N.V. N.A.C. en Drukkerij- en Uitgeversmij., 8 december 1942. 1 tekening, N.V. N.A.C., geen datum, gescheurd. 1 tekening, hinderwetaanvraag N.A.C., blad 1, geen datum, gescheurd. Plan 1486, 1 lichtdruk, schetsplan verbouw N.V. N.A.C. - Wegener's Drukkerijen bebouwing Kanaalstraat hoek Stationstraat, februari 1958. Plan nummer, 1609. 3 lichtdrukken, plan verbouw en uitbreiding N.V. N.A.C. - Wegener's Drukkerijen Kanaalstraat 8, maart 1961 en 2 zonder datum. Geen plan nummer. 2 lichtdrukken, bestaande toestand N.V. N.A.C. - Wegener's Drukkerijen Kanaalstraat 8, blad 1 en 2, december 1957, 1e gescheurd. 1 lichtdruk, schetsplan uitbreiding bedrijfsruimten N.A.C. Kanaalstraat, februari 1959. 2 lichtdrukken, plan inrichting drukkerij N.A.C., Bedr. Ec. Adviesbureau Boon, tek. 599 en 600, 7 januari en 17 februari 1961. 1 lichtdruk, schetsplan nieuwbouw N.A.C., 29 februari 1962. 1 lichtdruk, geen beschrijving en geen datum. 1 lichtdruk, Adviesbur.voor gew. beton- en staalconstructies J.L. Dirksen te R'dam, bestektekening begane grond, blad B1, maart 1962. 1 brief, N.V. Grondboorbedrijf J. Mos te Rhoon, grondonderzoek Apeldoorn opdrachtnummer 62063, 2 februari 1962.
Plan nummer 1486. 1 tekening, schetsplan verbouw Apeldoornse Courant Kanaalstraat hoek Stationsstraat, datum februari 1958. Plan nummer 1537. 1 tekening, plan bouwen bedrijfsruimten N.A.C. Kanaalstraat 8 te Apeldoorn, datum 21 september 1959, gescheurd. Plan nummer 1584. 1 tekening, plan verbouw opslagruimten N.A.C. Kanaalstraat 8, 12 augustus 1960. Plan nummer 1598. 1 tekening, plan bouw verwarmingsruimte N.A.C. Kanaalstraat 8, geen datum. Plan nummer 1609. 3 tekeningen, plan verbouw en uitbreiding N.A.C. Kanaalstraat 8, maart 1961 en 2 geen datum en beide gescheurd. Plan nummer 1619. 2 tekeningen, plan verbouw Wegener's Couranten Concern n.v. Kanaalstraat 8, 13 juni 1961. Plan nummer 1623. 1 tekening, plan plaatsen opslagloods N.A.C. Kanaalstraat 8, geen datum, klein scheurtje. Plan nummer 1644. 2 tekeningen, plan verbouw en uitbreiding N.A.C. Kanaalstraat 8, 20 maart en 18 mei 1962, 1e gescheurd en 2e gescheurd en geplakt. Plan nummer 1654. 1 tekening, plan bouwen trafohuisje, inktruimte en scheidingsmuur N.A.C. Kanaalstraat 8, 23 augustus 1962. Geen plan nummer, 1 tekening, schetsontwerp kantoren, magazijnen, december 1921, gescheurd. 1 tekening, bestaande toestand N.A.C. Kanaalstraat 8, december 1957, gescheurd en geplakt. 3 tekeningen, schetsplan uitbreiding bedrijfsruimten N.A.C. Kanaalstraat, februari en maart 1959, gescheurd en brandplekken. 1 tekening, voorgevel N.A.C., 9 februari 1960. 1 tekening, schetsplan nieuwbouw N.A.C., 20 februari 1962, brandplekken en scheurtje. 1 tekening, schetsplan bouw rotatiepersruimte en bijruimten N.A.C., 4 mei 1962, gescheurd. 1 tekening, doorsnede nieuwbouw rotatiepershal N.A.C. Kanaalstraat, 3 juli 1962. 2 tekeningen, grenswijziging N.A.C. Kanaalstraat 8, plan A en B, geen datum. 1 tekening, situatietekening N.A.C.Kanaalstraat 8, geen datum. 1 tekening, kadastrale kaart Apeldoorn sectie N, geen datum.