Detail

Archief:159 Collectie R. Hardonk
Inventarisnummer:1244
Beschrijving:Aantekeningen over het boek Koornmullenaars … van Hardonk, kaartje over Echoput, citaat over Hoog Soeren, molens, foto’s van koningin die troepen inspecteert (1914-1918 en op 23-09-1926), kopie van voorkant Lehens Boeck en register van de Lehnen Lehenrurich aen den Hoochadelicken Huijse en de Havesaete 't Loo, krantenartikelen 1948 en 1949, lijst van 1709-1749 ambtsdienaren, mensen op en rondom het Oude Loo
Vorm:1 omslag
Archiefcategorie:15 Verzamelingen en collecties
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard