Detail

Archief:1210 School van Z.M. Koning Willem III en H.M. Koningin Emma der Nederlanden, later Bosbouwtechnische school (Koningsschool)
Inventarisnummer410
BeschrijvingDiverse stukken betreffende de verbouwing van de school, verzonden aan Jhr. C. Bas Backer. Onder andere: bestek en voorwaarden voor het schoolgebouw, bestek en voorwaarden voor het schoolmeubilair, plan tot verbouw van de school door architect Heuvelink (3 tekeningen in blauwdruk), plan tot verbouw van de woning bij de school (1 tekening)
Datering1914
Archiefcategorie:09 Onderwijs en wetenschappen
Ordeningsschema: 1.2.6.1 Algemene stukken betreffende huisvesting, inrichting en terrein