Detail

Archief:197 Brandweer van de gemeente Apeldoorn
Inventarisnummer78
Datering20/10/1984-10/4/1985
Archiefcategorie:03 Justitie, defensie, openbare orde en veiligheid
Ordeningsschema: A.6. Verslaglegging uitvoering
Verzamelbeschrijving:68-81 Dagboekverslagen van uitrukkingen betreffende de jaren 1982 - 1989