Detail

Archief:197 Brandweer van de gemeente Apeldoorn
Inventarisnummer72
Datering12/3/1987-5/9/1987
Archiefcategorie:03 Justitie, defensie, openbare orde en veiligheid
Ordeningsschema: A.6. Verslaglegging uitvoering
Verzamelbeschrijving:68-81 Dagboekverslagen van uitrukkingen betreffende de jaren 1982 - 1989