Detail

Archief:197 Brandweer van de gemeente Apeldoorn
Inventarisnummer70
Datering12/3/1986-3/9/1986
Archiefcategorie:03 Justitie, defensie, openbare orde en veiligheid
Ordeningsschema: A.6. Verslaglegging uitvoering
Verzamelbeschrijving:68-81 Dagboekverslagen van uitrukkingen betreffende de jaren 1982 - 1989