Detail

Archief159 Collectie R. Hardonk
Inventarisnummer289
BeschrijvingFoto en transcriptie van een schrijven van het Hof aan Jurrien Pannekoeck, scholtis te Apeldoorn, waarin hem opgedragen wordt om Derck Warners en Johan Bongerts te gelasten de verschuldigde 100 gulden en 2 stuivers binnen veertien dagen aan Andries en Lodewijk van Aelst te betalen
Datering1621
Vorm1 stuk1 foto
Archiefcategorie15 Verzamelingen en collecties
Ordeningsschema 1 Stukken van algemene aard